thermo stollar banner

TERMENII SI CONDITIILE GENERALE DE VANZARE (TC)

Articolul 1 - OBIECTUL SI DEFINIREA NOTIUNILOR PRINCIPALE UTILIZATE

Termenii si conditiile generale de vanzare (denumit in continuare TC) se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC THERMO STOLLAR SRL , prin intermediul magazinului virtual www.thermostollar.ro catre CUMPARATOR.

Principalele termeni din acest TC:

"CUMPARATOR": persoana fizica sau persoana juridica care emite o COMANDA.

"VANZATOR": societate comerciala SC THERMO STOLLAR SRL avand sediul social in Odorheiu Secuiesc, strada Victoriei, nr: 22, judetul Harghita, nr. de ordine in registrul comertului J19/552/2008, CUI 23964374.

"BUNURI si SERVICII": orice produs finit si/sau parte a acestora, inclusiv serviciile mentionate in COMANDA care urmeaza a fi furnizate de catre VANZATOR CUMPARATORULUI.

"COMANDA": un document electronic ca forma de comunicare intre VANZATOR si CUMPARATOR prin care VANZATORUL este de acord sa livreze BUNURILE si SERVICIILE si CUMPARATORUL este de acord sa primeasca aceste BUNURI si SERVICII si sa faca plata acestora.

"CONTRACT": o COMANDA confirmata de catre VANZATOR prin email la adresa specificata de CUMPARATOR in momentul plasarii COMENZII.

"DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA" (denumit in continuare DPI): toate drepturile imateriale, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, marci inregistrate, patente si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

"SPECIFICATII": toate specificatiile, respectiv descrierile BUNURILOR si SERVICIILOR asa cum sunt precizate in comanda.

Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul mai sus mentionat, CUMPARATORUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care VANZATORUL isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele sectiuni si documente:
1) Specificatiile Cumparatorului (date de facturare si livrare) 
2) Comanda (toate produsele si serviciile alese de cumparator)
3) prezentul TCGV
4)factura fiscala aferenta comenzii

Daca VANZATORUL confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor COMENZII. Acceptare comenzii de catre VANZATOR se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea VANZATORULUI catre CUMPARATOR (e-mail automat de confirmarea primirii comenzii), fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. VANZATORUL nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui CONTRACT.

Articolul 3 - VALABILITATE

Prezentul CONTRACT intra in vigoare la confirmarea COMENZII de catre VANZATOR. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre VANZATOR sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 - OBLIGATIILOR VANZATORULUI

4.1 VANZATORUL isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in COMANDA si va livra BUNURILE si/sau SERVICIILE care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile CUMPARATORULUI; 
4.2 Informatiile prezentate pe site-urile VANZATORULUI, au caracter informativ si pot fi modificate de catre VANZATOR, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat; 
4.3 Comunicarea cu magazinul - se poate face prin prin adresele si numerele de telefoane, respectiv prin e-mail mentionate la rubrica "contact".

Articolul 5 - DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

5.1 SC THERMO STOLLAR SRL este unic proprietar al tuturor drepturilor referitoare la site si la continutul acestuia. Site-ul si continutul acestuia includ secrete comerciale si drepturi de proprietate intelectuala protejate de legile nationale si acordurile internationale cu privire la protejarea dreptului de autor si a drepturilor conexe. Toate drepturile de proprietate, inclusiv cea intelectuala, asupra Site-ului si a continutului sau vor ramâne în posesia VANZATORULUI a afiliatilor sai sau a reprezentantilor autorizati ai continutului site-ului, dupa caz. Toate drepturile nemodificate de acest acord sau de SC THERMO STOLLAR SRL sunt rezervate.
5.2 www.thermostollar.ro , siglele si logo-urile aferente sunt marci înregistrate sau marci de servicii ale SC THERMO STOLLAR SRL sub diferite jurisdictii si sunt protejate de legile dreptului de autor, marca înregistrata si alte drepturi de proprietate.

Articolul 6 - CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE

6.1 Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre CUMPARATOR VANZATORULUI, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea VANZATORULUI. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la VANZATORULUI si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste. 
6.2 Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de CUMPARATOR cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al VANZATORULUI. 
6.3 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC THERMO STOLLAR SRL (inregistrat cu ca operator de date cu caracter personal) are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate. 
Datele dumneavoastra cu caracter personal, sunt necesare astfel: 
a) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv vanzarea produselor proprii, in sensul initierii si derularii de raporturi comerciale intre dumneavoasta si SC THERMO STOLLAR SRL;
b) in scopuri de marketing si publicitate, prin expedierea de scrisori electronice (e-mail) de tip "newsletter".

Sunteti obligat sa furnizati datele enuntate, deoarece in cazul nefurnizarii corecte si complete a acestora, SC THERMO STOLLAR SRL poate sa refuze initierea de raporturi comerciale cu dumneavoastra, intrucat poate fi pusa in imposibilitatea de a respecta cerintele legale in vigoare. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre SC THERMO STOLLAR SRL.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege, cand prelucrarea datelor de catre SC THERMO STOLLAR SRL este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre conducerea SC THERMO STOLLAR SRL. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. In cazul in care nu mai doriti sa primiti informatii de la www.thermostollar.ro prin intermediul newsletterelor, va rugam sa va dezabonati trimitand un e-mail cu titlul "Dezabonare newsletter" catre adresa dezabonare@thermostollar.ro

Articolul 7 - TERMENE, PENALITATI

7.1 Termenul de livrare al marfurilor, este de 3 pana la 30 de zile, in functie de situatia stocurilor si produselor comandate. In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare a COMENZII, VANZATORUL este obligat sa anunte CUMPARATORUL de termenul estimat de finalizare a livrarii. CUMPARATORUL va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la VANZATOR cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii Contractului in conformitate cu termenele stabilite, in cuantum de 0,5% pe zi din valoarea PRODUSELOR si/sau SERVICIILOR nelivrate. 
7.2 In cazul in care CUMPARATORUL intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de VANZATOR, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. 
7.3 In cazul in care VANZATORUL primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 5 zile lucratoare.

Articolul 8 - FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in COMANDA. VANZATORUL va emite catre CUMPARATOR o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare

Articolul 9 - RISCURI SI RESPONSABILITATI

9.1 Livrare In functie de optiunea exprimata de CUMPARATOR in momentul lansarii Comenzii, a) CUMPARATORUL se obliga sa ridice COMANDA de la sediul VANZATORULUI, sau, b) VANZATORUL se obliga sa expedieze COMANDA in sistem door-to-door catre CUMPARATOR in timpul declarat de catre societatea de curierat. In conditii exceptionale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc), Vanzatorul va informa Cumparatorul despre intarzierea survenita si va furniza un termen estimat de livrare. 
9.2 Transport – Ambalare Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare. Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei. 
9.3 Servicii la fata locului Vanzatorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumparatorului - servicii constand in descarcarea, instalarea, punerea in functiune si acceptarea livrarii. Aceste servicii vor fi negociate direct intre Vanzator si Cumparator, in ceea ce priveste pretul, conditiile de plata si conditiile de furnizare a acestora.

Articolul 10 – ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta. Datorita faptului ca produsele comandate prin intermediul magazinului www.thermostollar.ro sunt executate si/sau personalizate strict dupa specificatiile consumatorului, conform Cap. II, Art. 10, paragraful c) din actul normativ de mai sus, CONSUMATORUL NU POATE DENUNTA UNILATERAL CONTRACTUL SI ESTE OBLIGAT SA PREIA PRODUSELE COMANDATE! Clientul se obliga sa preia produsele comandate prin intermediul site-ului, in momentul in care acestea ii sunt livrate de catre transportator la adresa indicata si sa plateasca. In caz contrar, taxele de transport / livrare si returnare a produsului comandat vor fi suportate de client. In caz de refuz de preluare a produselor comandate, se constata automat refuzul de preluare a produsului ca nefondat si clientul trebuie sa plateasca peste valoarea comenzii cheltuielele pentru livrare si returnare.

Articolul 11 - MARFURI EXCEDENTARE

Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare

Articolul 12 - GARANTII

Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non conformitati care poate afecta intreaga sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu exceptia uzurii normale, pentru a perioada de 24 luni pentru persoane fizice (12 luni pentru persoane juridice) de la data emiterii facturii de vanzare. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie.

Articolul 13 - TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate la sediul sau punctul de lucru al Vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre Vanzator sa permita Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

Articolul 14 – RASPUNDERE

14.1 Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor. 
14.2 Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

Articolul 15 - INCALCARE – TERMINARE

15.1 Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 5 zile lucratoare de la notificare. 
15.2 Cumparatorul nu poate sa anuleze o Comanda pentru care a fost emisa confirmarea, datorita faptului ca produsele comandate prin intermediul magazinului www.thermostollar.ro sunt executate si/sau personalizate strict dupa specificatiile consumatorului.

Articolul 16 - FORTA MAJORA

16.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea în mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. 
16.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, în termen de 3 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui. 
16.3 Daca în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaza, partile au dreptul sa-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

Articolul 17 - LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 18 - PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor TC sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate si Partile de vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.